A me Patri – Poesia di Maurizio Bevacqua

Ora ca non si chiù na sto patiri
aiu na malatia ca non po’ guariri.
Ni la menti s’abbrancicunu i rivordi
ca no me cori m’addumumu u duluri.

Propriu picchì tu non si ‘cchiu ‘ccu mia,
ti vogghiu tra sti righi n’po’ pararri.
U sacciu r’intra di mia ca lu cori è ranni,
macari ca n’vasuni lu desidirai ‘ppi tanti anni.

Cu ‘ddu to non fari capiri chiddu ca intra senti
a nuatri ni sapisti sempri fari cuntenti.
E oggi ca patri senza patri sugnu,
e come ca ni la panza m’arrivassi n’pugnu.

Mai mi pozzu di la menti livari
li to occhi ca s’ammucciunu su arriri,
li to capiddi ca di sempri su di nivi
e su e me figghi non ci misi lu to nomu, Salvotori,
è picchì tu pi sempri si no me cori.

Poesia bellissima di Maurizio Bevacqua.