ETNA – Poesia di Gianni Farruggio

Bedda, maistusa e affascinanti…
cchiù ti cuntemplu e cchiù mi pari forti…
ti stagghi ‘nta lu celu priputenti…
ma quannu ti siddii simini morti.

‘Nciumi di lava scurri silinziusa…
abbruciannu arbiri e pagghiara…
la genti scappa tutta alla rinfusa…
rivulgennu allu celu na priera.

Scinnunu a valli, ccu ddi quattru cosi…
chiancennu dispirati e sènza meta.
Tutti sbannuti, lassànnu li so casi…
spirannu di turnari nautra vota.

Quannu ti fermi di sputari foco…
mi votu, e non vidu cchù la vigna…
u me cori si fa sempri cchiù nicu…
ppi tutti i me cumpagni è a stissa lagna.
Iu t’arrispettu, ma tu non mi fai scantari…

Rifazzu chiddu ca me patri fici…
richiantau la vigna… no facisti scappari.
Picchi cca su chiantati i me radici!

Poesia di Gianni Farruggio